GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. Toepassing

1,1. Tijdens het surfen op de site www.oscar-sleep.com (hierna te noemen de “Website”), het lezen van documenten, het downloaden van bestanden, consulting en / of het gebruik ervan op welke manier dan ook, gaat u akkoord met de voorwaarden en bepalingen die hierna volgen en gaat u ermee akkoord deze te respecteren. Alleen deze bepalingen zijn van toepassing, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

2. OSCAR SLEEP S.A.

2,1. Deze website wordt beheerd door OSCAR SLEEP S.A., met maatschappelijke zetel te L-9907 Troisvierges, 7 Eichelsberg, geregistreerd voor de BTW onder het nummer 288.812.07 (hierna te noemen “Oscar”).

2.2. Alle rechten en verantwoordelijkheden in het voordeel van Oscar bedongen, zijn ook in het voordeel van derden die door Oscar gevorderd worden.

3. Toegang

3,1. Deze website kan worden geopend door nieuwere computers waarop een huidige software is geïnstalleerd (browser, besturingssysteem, etc.). Oscar garandeert geen compatibiliteit en kan niet aansprakelijk worden gesteld als je niet kunt zien en / of gebruik maken van een deel van deze website, voor welke reden dan ook.

3,2. Deze Website is uitsluitend voor informatieve doeleinden aangeboden. U ontvangt alleen het recht op toegang tot deze website en de inhoud ervan persoonlijk te bekijken. Commercieel gebruik van deze website is ten strengste verboden. Onder “Commercieel gebruik” wordt verstaan ​​de verkoop of verhuur van de verschillende functies van de Website of voorkeuren of records op de website, of het gebruik van de website en haar onderdelen met als enig doel het genereren van reclame-inkomsten of abonnementsgelden, of meer in het algemeen het organiseren van oneerlijke concurrentie of praktijken die in strijd zijn met de eerlijke gebruiken van de aandacht van Oscar en / of website. Deze lijst is niet uitputtend.

3,3. Het is ten strengste verboden op welke wijze dan ook en ongeacht de technische middelen die worden gebruikt om te proberen om de toegang tot delen van de Website die niet publiekelijk online worden gezet te verkrijgen. Het is ook verboden om deze website op welke wijze dan ook en ongeacht de gebruikte technische middelen aan te passen.

3,4. U gaat ermee akkoord geen handelingen te doen, ongeacht de technische middelen, die op elk gegeven moment het goed functioneren van deze website op welke wijze dan ook in gevaar kan brengen.

3,5. Het is verboden om het even welk systeem (automatisch) dan ook gebruiken, zoals, maar niet beperkt tot, de ‘robots’, ‘spiders’, ‘offlines lezers enz., bedoeld om de toegang tot de website zo te maken dat meer berichten naar de website die het mogelijk voor een persoon die in behandeling (handmatig) en met behulp van een gewone webbrowser worden verzonden. Met “berichten” wordt bedoeld, onder andere vragen en verzoeken, reacties en deelname aan wedstrijden, stemmen, elke interactie met een andere gebruiker van de Website enz., zelfs als u reageert op een verzoek op de website (zoals p. ex. deelname aan een wedstrijd). Oscar staat toe dat ​​openbare zoekmachines de website bezoeken via de ‘spiders’ met als enige doel het toegankelijk maken van de website en content via de zoekmachines, zonder dat Oscar het recht  verleent op archivering van de Website. Oscar behoudt zich het recht om te allen tijde de vergunning als bedoeld in dit artikel in te trekken.

3,6. Om toegang te krijgen of gebruik te maken van bepaalde onderdelen van deze website, moet u zich registreren, een account aan maken. Je moet ook nauwkeurige gegevens invullen. Houd uw login en wachtwoord geheim en deel deze niet met derden. In overeenstemming met artikel 5.1 hieronder, is elk geregistreerd lid of gebruiker zelf verantwoordelijk voor de registratie en aansluiting, en eventueel misbruik of schade die zouden voortvloeien. Oscar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor oneigenlijk gebruik van de registratie of het lidmaatschap, login en / of wachtwoord.

4. Intellectual Property

4,1. Het concept, de inhoud, lay-out, structuur, broncodes, programmering, beelden, foto’s, animaties, de audiovisuele werken, de teksten, gegevens, muziek en andere elementen van deze site web zijn en blijven het exclusieve eigendom van Oscar en worden beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van auteursrecht, merkenrecht, het sui generis recht van de databank producent, enz.), welke u erkent en aanvaardt. Door deze website te bezoeken, word je eigenaar van geen enkel recht.

4,2. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en / of gebruiken, in welke vorm en op welke wijze dan ook, van deze website en de inhoud ervan zijn strikt verboden. Het opslaan van enige informatie en / of element van deze website in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch nemen van informatie door de browser.

4,3. Door het plaatsen van een aantal gegevens, tekst, afbeeldingen en / of een ander items online, geef je automatisch en gratis aan Oscar de exclusieve toestemming om deze items te reproduceren, te communiceren en / of anderszins te gebruiken op deze website of in een of meer producten gepubliceerd door Oscar.

5. Verantwoordelijkheid

5,1. Algemeen: toegang tot en het gebruik, van welke aard dan ook en ongeacht met welke technische middelen dan ook, van deze website, valt altijd onder uw eigen verantwoordelijkheid. In het algemeen, kan Oscar op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden tegenover de gebruiker en / of derden voor schade door deze laatste geleden, van welke aard dan ook (direct, indirect, collateral damage, etc.), verlies van winst, verlies van gegevens, verlies van opportuniteit of voor eventuele schade veroorzaakt door nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, de werking en het aanbod van deze site, inclusief alle onderdelen en / of eventueel letsel voor de gebruiker en / of derden.

5.2. Bereikbaarheid: Oscar zet zijn beste middelen te werk om ervoor te zorgen dat de website te bereiken is op elk moment, voor gewone gebruikers. Echter, Oscar behoudt te allen tijde het recht om tijdelijk of vastblijvend het geheel of een gedeelte van deze website te stoppen of op te heffen, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. Oscar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig verlies en / of schade, van welke aard dan ook die kan worden veroorzaakt als gevolg van de opschorting, onderbrekingen, storingen (technische), vertragingen, moeilijke bereikbaarheid, onbereikbaarheid en / of de beëindiging van alle of een deel van deze website.

5.3. Gegevens: Oscar zet zijn beste middelen in om ervoor te zorgen dat de gegevens en documenten die deel uitmaken van deze website volledig, juist en actueel zijn. Fouten en / of gebreken en / of verouderde gegevens kunnen nooit worden uitgesloten en daarom kan Oscar geen enkele garantie in dit verband geven. Oscar kan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en / of verlies van welke aard dan ook worden gesteld, als gevolg van het gebruik, bekijken en / of downloaden van enig onderdeel van deze site web. Oscar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, met betrekking tot beslissingen die moeten worden genomen op basis van de gegevens en / of informatie van deze website worden gesteld. Oscar heeft ook het recht om op elk gewenst moment de informatie of gegevens die zijn gepubliceerd op de website te wijzigen.

5,4. Links: Deze site bevat onder andere links naar andere sites. Als deze sites niet onder de controle van Oscar vallen, zijn ze niet noodzakelijkerwijs aanbevolen of goedgekeurd door Oscar. Oscar controleert niet of de inhoud van deze sites zich wijzigt. Wij verwachten dat u zelf bepaalt of het passend is voor u om deze sites te bezoeken. Oscar kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud of de goede werking van externe sites waarnaar de website verwijst, noch enige nadelige gevolgen die kunnen voortvloeien uit de raadpleging en / of gebruiken op welke wijze dan ook, van deze sites.

5,5. Virussen: Hoewel Oscar zijn best doet om deze site vrij van bugs, virussen, Trojaanse paarden en spyware te houden, kan niet worden uitgesloten dat ze nog kunnen optreden. Oscar kan niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele schade en / of verlies dat zou voortvloeien. Oscar raad u aan om firewall, anti-virus software en andere noodzakelijke bescherming te installeren om eventuele schade aan uw computer te voorkomen. Dus als u merkt dat een van de voorgenoemde elementen  op deze website zit, wordt u aangemoedigd om contact op te nemen met de webmaster, zodat de nodige maatregelen kunnen worden genomen.

5.6. Datacommunicatie: Het versturen van bepaalde gegevens, zoals e-mails, persoonlijke gegevens, creditcardnummers en andere, zijn altijd op eigen risico. Oscar doet zo veel mogelijk om ervoor te zorgen dat de overdracht van deze gegevens wordt gedaan op een veilige manier. Maar Oscar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het verlies van bepaalde gegevens en / of het onderscheppen daarvan door een derde partij. In dit opzicht, adviseert Oscar u om de benodigde software te installeren en altijd voorzichtig in het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens te zijn.

5,7. Berichten: berichten van alle soorten (brieven, leidingen, koppelingen, berichten, reacties, mededelingen, katten, etc.) kunnen door derden worden geregistreerd op deze website. Oscar behoudt zich het recht om geheel of gedeeltelijk diensten onmiddellijk op te schorten en / of te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving. Oscar is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien. Aangezien deze berichten afkomstig zijn van derden kan Oscar op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade die zou resulteren in, of eventuele fouten in de inhoud. Alle teksten, gegevens, foto’s, video’s, berichten of andere materialen geplaatst in deze berichten vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon van wie de gegevens afkomstig zijn. Als u een bericht van welke aard ook, of enige andere vorm van informatie, gegevens en / of advies op deze website plaatst, gaat u ermee akkoord om alleen informatie (afbeeldingen, foto’s) te gebruiken die niet in strijd zijn met de intellectuele rechten van derden (auteursrecht, …), noch met de normen en de goede zeden, noch met enige wettelijke bepaling. U behoud Oscar dus uitdrukkelijk voor elke claim of beroep van derden op basis van de inhoud van wat u op deze website heeft geplaatst.

6. Privacy

6,1. Persoonlijke gegevens: Op deze website, verzamelen wij uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden door ons bedrijf beheerd. We houden de volgende informatie wanneer u onze website bezoeken:

  • Uw “domeinnaam” (IP-adres) als u een bezoek onze website maakt.
  • Uw e-mailadres, postadres en credit card nummer wanneer u contact met ons opneemt om een ​​aankoop te doen.
  • Alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze website heeft geraadpleegd.
  • Alle informatie die u ons vrijwillig gegeven heeft.

6.2. Deze informatie wordt gebruikt:

  • voor het verbeteren van de inhoud van onze website.
  • Rond uw aankoop en maken de levering.
  • om u later te contacteren voor direct marketing doeleinden.

6.3. Deze website maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine stukjes informatie die via deze website, om terugkerende gebruikers te identificeren, worden verzonden naar uw browser en komen op de harde schijf van de gebruiker. Dit voorkomt dat u voortdurend moet laten weten wie u bent (onder vermelding van uw login en wachtwoord) om bepaalde diensten te gebruiken. Oscar behoudt zich het recht om deze cookies te gebruiken om u een toegepaste versie van deze website aan te bieden. Als u deze cookies wilt verwijderen, moet u de handleiding raadplegen van uw browser. U bent vrij om cookies in uw browser uit te schakelen. In dit geval is het mogelijk dat sommige delen van de site niet doorzoekbaar en / of bruikbaar, of slechts gedeeltelijk.

6.4. CIM Internet: Deze Website kan soms deelnemen aan de Internet ICD Study. Sites die het logo vermelden verzamelen gegevens over het aantal bezoekers en bezochte pagina’s met behulp van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt geplaatst door een server op de harde schijf van uw computer. Geen extra software is geïnstalleerd. Een cookie zal niets in uw hardware of programma’s die u gebruikt beschadigen.

De gegevens die worden verzameld in het kader van dit onderzoek zijn helemaal anoniem. Zij worden alleen gebruikt om het aantal bezoekers te vergelijken met de deelnemende sites. U kunt meer informatie over het onderzoek en de resultaten van de meting op het CIM website vinden.

6.5. Veiligheid: Wij gebruiken altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als de industrie standaarden binnen de IT-sector wanneer wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website. We hebben reeds passende beveiligingsmaatregelen genomen om te beschermen en te voorkomen dat het verlies, misbruik of verandering van ontvangen informatie op onze site. Wanneer wij bepaalde vormen van gevoelige informatie zoals financiële informatie ontvangen of overdragen, gebruiken wij een beveiligde server. Als we de gegevens overdragen aan derden die contractueel gebonden zijn, verplicht het contract hun dat zij voldoende veiligheidsmaatregelen moeten nemen.

6,6. Communicatie via post: Als u ons uw postadres stuurt via het web, worden uw gegevens opgeslagen in het Oscar adresbestand om uw aankoop verzoek te voldoen en om u op de hoogte van onze producten te houden.

6.7. Communicatie per telefoon: Als u ons uw telefoonnummer via het web geeft, zou je een telefoontje van ons bedrijf kunnen krijgen om u te voorzien van informatie over onze producten, diensten of over opkomende evenementen.

Als u dergelijke telefonische oproepen niet wilt ontvangen, neem dan contact met ons op via het onderstaande adres. In het laatste geval, vergeet dan niet om ons uw exacte naam en adres (correct gespeld) mee te geven. Wij verbinden ons er toe uw gegevens te schrappen uit onze oproep lijst.

Als u ons uw mobiele telefoonnummer meedeelt via het web, zal u alleen berichten (SMS / MMS) van onze firma krijgen die nodig zijn om te reageren op uw vragen of u te informeren over online bestellingen die zijn ontvangen.

6,8. Communicatie via e-mail: Als u ons uw e-mail adres opgeeft via het web, kunt u e-mails ontvangen van ons bedrijf om u te voorzien van informatie over onze producten, diensten of evenementen (voor marketingdoeleinden directe), op voorwaarde dat u uitdrukkelijk zal hebben ingestemd of u al klant bij ons en u ons uw e-mailadres heeft opgegeven.

6.9. Als u niet langer wenst dergelijke e-mails te ontvangen, neem dan contact met ons op via het onderstaande adres. In het laatste geval, vergeet dan niet om ons uw exacte naam en adres (correct gespeld) mee te geven. Wij verbinden ons ertoe uw gegevens te schrappen uit de lijst die we delen met andere bedrijven / organisaties.

6,10. Als u denkt dat onze site niet in overeenstemming is met onze “privacy” beleid, neem dan contact op met ons bedrijf op het onderstaande adres.

6.11. Hoe moet u contact met ons op maken over ons “privacy” beleid? Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons “privacy” beleid. In dat geval zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe toepassingen om u te laten weten over de verandering in ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en u de mogelijkheid te geven om af te zien van deze nieuwe toepassingen. Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze website toegang tot alle informatie met betrekking tot hen, en bieden hen de mogelijkheid om onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden te corrigeren. Als u toegang wenst tot deze informatie, of als u deze informatie wilt wijzigen, neem dan contact met ons op via het onderstaande adres. U wilt reageren op ons “privacy” beleid, dan kunt u contact met ons opnemen bij:

  • OSCAR SLEEP S.A.
  • 7 Eichelsberg
  • L-9907 Troisvierges

7. Diversen

7.1. Forum: Als deze website een forum bevat dan zijn, naast deze disclaimer, de specifieke regels van het forum ook van toepassing, en  het regelement kunt u lezen op deze website. U stemt ermee in om de regelgeving altijd strikt te respecteren op elk bezoek en / of het gebruik van het forum.

7,2. Hyperlinks: Hyperlinks en / of deeplinks naar deze website zijn alleen toegestaan ​​na uitdrukkelijke toestemming van Oscar. In elk geval, na het ontvangen van toestemming, moet elke schakel altijd terugkeren naar de homepage van deze website.

7.3. Spam: Oscar verstuurt geen spam. Als u een e-mail of een nieuwsbrief ontvangt van Oscar is dit op uw verzoek of vraag. Als u echter ongewenste Oscar e-mails heeft ontvangen, kunt u dit melden en wij nemen zo snel mogelijk de nodige maatregelen, zodat je niet langer dergelijke e-mails ontvangt.

8. Slotbepalingen

8.1. Disability: Deze disclaimer is deelbaar. Als gevolg daarvan zal de ongeldigheid van een of meer bepalingen geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen hebben. Als een deel van deze disclaimer als te breed wordt verklaard, word de bepaling, niettegenstaande dit feit, haalbaar tot aan het maximaal toegestane door de wet. Als een deel van deze disclaimer als volledig ongeldig wordt beschouwd, zal Oscar deze vervangen door een bepaling die zo dicht mogelijk bij het economische effect van de ongeldig verklaarde bepaling zal komen.

8.2. bevoegde rechter: Alle geschillen, van welke aard dan ook, die voortvloeien uit de raadpleging en / of het gebruik van deze website, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Luxemburg.

8.3. Toepasselijk recht: Alleen de Luxemburgse wet is van toepassing.

8.4. Disclaimer: Deze disclaimer kan, zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast met name in relatie tot wetgevende ontwikkelingen. U wordt daarom geadviseerd om regelmatig te controleren en, indien nodig, kijken welke wijzigingen zijn aangebracht. De wijzigingen worden van kracht zodra ze op de website worden gepubliceerd.

8.5. Vragen: Voor vragen met betrekking tot deze disclaimer, kunt u altijd een e-mail sturen (zie contact) of een brief schrijven naar Oscar Sleep S.A., 7 Eichelsberg, L-9907 Troisvierges.

Matelas conçus par un kinésithérapeute
>> PRIX SPECIAUX RENTREE durant tout le mois de septembre <<
-65€ par matelas durant le mois d'avril avec le code topavril18