Algemene verkoopvoorwaarden

Preambule

Belangrijke opmerking :

Gebruikers wordt verzocht deze voorwaarden te lezen voordat ze een bestelling plaatsen! Als hij/zij jonger is dan 18, moet hij/zij duidelijk toestemming hebben van een ouder of voogd, om een bestelling te doen of de betaling daarvan te maken.

De website https://www.oscarsleep.com/ (hierna te noemen de “Site”) is een e-commerce site toegankelijk via het internet, open voor alle gebruikers van het netwerk (hierna te noemen “internetgebruikers “). Het wordt uitgegeven door OSCAR SLEEP S.A. (hierna te noemen “Oscar”), met maatschappelijke zetel te L-9907 Troisvierges, 7 Eichelsberg – BTW – LU288.812.07.

Via de Site kan Oscar de verkoop van de commerciële producten van het merk Oscar (hierna “Producten”) aan websurfers die op de Site surfen (hierna te noemen “gebruikers”) aangeboden worden. Voor de toepassing van deze text, wordt overeengekomen dat de Gebruiker en Oscar gezamenlijk de “partijen” heten, en individueel als “partij” zullen worden genoemd, en dat de gebruiker die een bestelling gevalideerd heeft, als “koper” word aangeduid. Gebruikers rechten en plichten zijn noodzakelijk van toepassing op de Koper.

De Gebruikers die willen kopen op de site, geven aan de volledige rechtsbevoegdheid te hebben.

De opdracht is vereerd behoudens het recht van Oscar om te weigeren. Een bestelling mag niet worden gehonoreerd als er prijsindicatie fouten zijn, een gebrek aan betaling van eerdere aankopen of in geval van het terugsturen of het verliezen van Producten dat te frequent wordt geacht door Oscar.

Elke bestelling voor een product dat wordt aangeboden op de site vereist het lezen  en uitdrukkelijke aanvaarding van deze voorwaarden, zonder dat deze aanvaarding moet worden getekend door een handgeschreven handtekening van de gebruiker. In overeenstemming met de wet behoudende de voorschriften inzake het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, wordt eraan herinnerd dat de validatie van de bestelling als bedoeld in artikel 3.3. hieronder, een elektronische handtekening vormt, die tussen de partijen dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening, en het bewijs van de gehele bestelling en vorderingsrecht over de betaling op grond van die bestelling is.

Ten slotte wordt bepaald dat de gebruiker deze voorwaarden kan opslaan of afdrukken, echter, op voorwaarde dat ze niet gewijzigd worden.

ARTIKEL 1

Artikel 1. Doel

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn bedoeld om uitsluitend te definiëren, als gevolg van de relaties die ze vast te stellen op het internet, de rechten en plichten van de partijen die voortvloeien uit de online verkoop van producten die worden aangeboden op de website.

Deze gelden voor online verkoop op het Franse grondgebied, Nederland, België en Luxemburg.

ARTIKEL 2

Artikel 2. Producten – Prijs

2,1. producten

Het product aangeboden door Oscar is matrassen beschikbaar in verschillende maten.In geval van onbeschikbaarheid van dit product, zal de koper niet later dan 48 uur voor de leveringsdatum hierop worden geattendeerd.

2.2 . prijs

De prijzen zijn genoteerd in euro’s en zijn geldig in Frankrijk, Nederland , België en Luxemburg . Zij houden rekening met de btw , die geldt op de datum van de bestelling.Prijzen zijn inclusief bestellingsverwerking kosten en de levering in Frankrijk, Nederland, België en Luxemburg . Echter, in geval van afwezigheid tijdens de levering, word de vergoeding voor de tweede levering, ter hoogte van € 49,00 inclusief BTW,  toegevoegd.De getoonde prijzen zijn gegarandeerd tot 31/12/2017 , binnen de grenzen van de beschikbare voorraden , tenzij significante veranderingen en lasten, inclusief BTW, plaatsvinden.

ARTIKEL 3

Artikel 3. Registratie en validatie van de bestelling

3,1. Navigatie binnen de site

De gebruiker kan de verschillende producten aangeboden door Oscar op de website lezen.

Gebruikers kunnen vrij surfen op de pagina’s van de site, zonder te worden verplicht om een ​​bestelling te plaatsen.

3,2. Het opnemen van een bestelling

Als de gebruiker wenst te bestellen, zal hij het product die hij wil kiezen en dit manifesteren door erop te klikken en dan door te klikken op het vakje “In winkelwagentje”.

Op elk moment kan de Gebruiker:

  • een overzicht van de geselecteerde producten verkrijge door te klikken op “Caddy”
  • eventuele fouten bij het invoeren van de ordergegevens corrigeren door te klikken op “Back”; de correctie is niet meer mogelijk wanneer de gebruiker op de knop “Ga naar Bestellingr” drukt,
  • het selecteren van producten afmaken en de bestelling afronden door te klikken op “Doorgaan met de bestelling”

Om de producten die hij heeft gekozen te bestellen na het klikken op “Ga verder met bestellen”, moet de gebruiker zich identificeren door het invoeren van het e-mailadres en wachtwoord, dat op voorhand al zal zijn gemaakt.

De gebruiker moet nauwkeurig de formulair die beschikbaar wordt invullen, waar met name gevraagd word naar informatie ter zijne identificatie zoals de volledige naam en postadres. Bovendien moet de gebruiker zijn e-mailadres en een wachtwoord van zijn keuze, die persoonlijk en vertrouwelijk zijn, hier moeten invullen. Dit wachtwoord zal de Koper die later terugkeert op de site telkens weer moeten gebruiken.

De Gebruiker stemt ermee in dat het invullen van deze twee identificatie vormen het bewijs zijn van zijn identiteit en zijn toestemming op de voorwaarden van de verkoop.

Eenmaal geïdentificeerd moet de gebruiker het leveringsadres invullen (zoals gespecificeerd in paragraaf 4 hieronder) en dan verschijnt een bestelformulier, samenvatten: de aard, de hoeveelheid en de prijs van de geselecteerde producten door de gebruiker, en het totale bedrag van de bestelling, de gebruikers contactgegevens, het adres van levering van de producten. De gebruiker kan de wijze van betaling die hij wil op de in artikel 6 voorgeschreven wijze kiezen.

3,3. definitieve validatie van de bestelling

Zodra de wijze van betaling is gekozen is ook de bestelling geldig gevalideerd: de bestelling wordt geregistreerd en de verkoop is definitief gesloten. Gebruikers kunnen dan niet meer fouten corrigeren die gemaakt zijn bij het invoeren van de bestellinggegevens. De gebruiker wordt Koper. De bestelling wordt geregistreerd op de  computers van Oscar in digitale opslagruimtes, op een betrouwbare en duurzame manier, en zal worden beschouwd als bewijs van de contractuele relatie tussen de partijen. Het contract wordt elektronisch gearchiveerd en uitsluitend bestemd voor het gebruik van Oscar.

Op grond van artikel 5 hieronder, heeft de koper het recht om de aankoop, zonder boete en zonder opgave van redenen binnen honderd (100) kalenderdagen vanaf de dag na de levering van de producten te annuleren.

3,4. bestellingsbevestiging

Zodra de verkoop definitief is afgerond, wordt een samenvatting van de bestelling door Oscar verstuurd via e-mail, ten laatste bij de levering van de producten, aan het e-mailadres opgegeven door de koper op het moment van bestellen.

Deze bevestiging zal alle elementen van het contract tussen de partijen omvatten en is tevens het bewijs van het aankoopakkoord tussen de partijen. Het is ook de confirmatie met betrekking tot de beschikbaarheid en de prijs van de items en de levering. De factuur  die naar de Koper word gestuurd samen met de levering zelf bevat dan ook  de prijzen van de producten.

ARTIKEL 4

Artikel 4. Levering

4,1. tijd

De volgende levertijden zijn van toepassing:

Voor alle beschikbare items is de levertijd meestal 3 tot 5 werkdagen vanaf de dag na de behandeling van de bestelling.

Koper wordt geadviseerd via e-mail en / of SMS naar de dag van levering. Wij leveren van maandag tot en met zaterdag tussen 09:00 en 19u naar het bij de bestelling  ingevulde adres.

De overschrijding van de levertijd kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding.

4,2. afleveradres

Producten besteld door de Koper zullen worden geleverd alleen in Frankrijk, Nederland, België en Luxemburg, op de begane grond van het opgegeven adres door de Koper op de bestelbon. De koper heeft de mogelijkheid om de producten te leveren aan een ander adres als het zijne.

In ieder geval zullen de producten geleverd worden per reguliere postdiensten of koerier. Koper stemt ermee in aanwezig te zijn op de datum van levering. In het geval van onverklaarbare afwezigheid, niet gemeld op voorhand, zal Oscar recht op een leverings vergoeding van 49,00 Incl op rekening te brengen hebben.

Bovendien wordt gepreciseerd dat de eigendom van de bestelde Producten over gaat op de Koper zodra de totale betaling van de factuur prijs gedaan is.

ARTIKEL 5

Artikel 5. De periode van 100 dagen test:

Indien de koper niet tevreden is, heeft zij het recht om het bestelde item (s) in perfecte staat terug te sturen vanaf de 31e en tot de 100e dag na de levering van aankoop. Deze 30 dagen is voor de koper nodig om van het comfort van het matras te kunnen genieten.

Deze periode is afgenommen tot 30 dagen als de matras is gekocht op Amazon, Fnac of Rakuten.

Om te kwalificeren, moet de koper het matras in perfecte staat terugsturen. Anders zal het terugsturen niet worden geaccepteerd en zal de klant niet profiteren van de garantie 100 nachten test.

Om dit recht uit te oefenen, moet u per aangetekende brief met ontvangstbevestiging naar OSCAR SLEEP SA – 7 Eichelsberg – L – 9907 Troisvierges-Luxemburg, Oscar op de hoogte stellen van uw besluit tot intrekking van de aankoop door middel van een verklaring zonder dubbelzinnigheid.

Om de wachttijd na te leven is het voldoende dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht voor het verstrijken van de wachttijd verstuurt.

Gevolgen van herroeping

In geval van terugtrekken van u van deze bestelling, zullen we alle van u ontvangen betalingen, met uitzondering van eventuele extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u afwezig tijdens de levering was en de extra presentaties die u had gefactureerd waren in het bedrag van € 49,00 inclusief BTW, terugbetalen.

De restitutie in kwestie dient te geschieden zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 28 dagen nadat wij het item (s) in ruil ontvangen hebben.

We zullen terugbetalen met dezelfde wijze van betaling als u voor de eerste transactie, tenzij u uitdrukkelijk akkoord gaat met een ander medium; Deze terugbetaling zal geen kosten maken voor de Koper.

Er word van u verwacht het item (s) met alle voorzorgsmaatregelen te behandelen en inspecteren tijdens de periode van herroeping. U bent daarbij dus verantwoordelijk in  verband met de afschrijving van dit item (s) die voortkomt als gevolg van de andere handelingen dan degene de instructies die nodig zijn om de aard, de kenmerken en de juiste werking van het item (s) te stellen. Daarom behouden wij ons het recht op schadevergoeding, waaronder gevallen van beschadigde, vuile, gebeitste, door nalatigheid beschadigde, verkeerd gebruikte of hestelt door derden of uzelf retourzending.

Belangrijke informatie:

  • retours naar haven of tegen-terugbetaling worden geweigerd.
  • In geval van abnormale of onrechtmatige winst, behoudt Oscar zich het recht om een latere bestelling te weigeren.

ARTIKEL 6

Artikel 6. Betaling

Worden niet als betaalmiddel geaccepteerd: postzegels, overschrijvingen bij de bestelling en cheques.

Tijdens het valideren van de bestelling, wordt de Koper uitgenodigd om te kiezen uit de volgende betaalmethoden:

1 met een creditcard, bankpas of Ideal;

2 Per Paypal: Koper geeft zijn PayPal-rekeningnummer aan (op voorwaarde dat het een adequate voorziening heeft);

3 via overschrijving.

In ieder geval, behoudt Oscar zich het recht voor om elke bestelling of levering te weigeren in geval van:

  • bestaande geschil met de koper
  • gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een vorige bestelling door de Koper
  • weigering tot betaling per creditcard door de gemachtigde bancaire organisaties
  • niet-betaling of gedeeltelijke betaling
  • Gebruik een Credit Card die niet door een Europese financiële instelling is uitgegeven.

Verantwoordelijkheid van Oscar zal hierbij in geen geval worden betrokken.

ARTIKEL 7

Artikel 7.1 Garanties

De duur van de garantie is 10 jaar. De startdatum van de garantie is dat van de levering.

De garantie dekt elke abnormale verwiltering of vroegtijdige uitzakken of vervorming bij normaal gebruik op een geschikte ondergrond die in goede staat verkeert. Opgemerkt wordt dat de aanpassingsfase aan de vorm van het lichaam een ​​lichte daling van onder de 20% van de inhoud van het matras kan veroorzaken. Dit is normaal en heeft geen invloed op de kwaliteiten van comfort en duurzaamheid, en valt niet onder de garantie.

Met deze garantie zijn wij vastbesloten om de uitwisseling of het herstel van het gebrekkig matras te maken. Elke vervanging of reparatie zal niet de uitbreiding van de initiële looptijd van de garantie als effekt hebben.

In geen enkel geval dekt de garantie schade die afkomstig kan zijn van een gebrek aan onderhoud, het gebruik van geweld, ongelukken, abnormaal verschijnsel van vocht of hitte (geen schimmel, geen sporen van vocht op het bed of brandend type verslechtering), reparatiepogingen of andere veranderingen in het product (zagen, boren, …) of de verslechtering van de bekleding, naaden of andere elementen waarvan onderhoud is gekoppeld aan de algemene voorwaarden.

Om te profiteren van deze garantie, moet het matras worden geretourneerd in een strenge staat van hygiëne, vrij van vlekken en met de originele bestellingsbon erbij.

Met deze garantie, zijn we bereid tot uitwisseling voor een vergelijkbaar product of het herstel van het defecte matras of onderbed.

Er is echter een principe van verval van het product om de restwaarde te bepalen,  volgens de onderstaande criteria:

– Gedurende het eerste jaar 100% van de waarde

– Van 2 tot 3 jaar 66% van de waarde

– Van 4 tot 5 jaar 33% van de waarde

– Van 6 tot 8 jaar 20% van de waarde

– 9 tot 10 jaar 10% van de waarde

De mogelijke uitwisseling met een vergelijkbaar of gelijkwaardig product zal worden gemaakt, rekening houdend met het principe van afschrijving. Wij behouden ons de mogelijkheid om te controleren of aan alle voorwaarden voor de toepassing van de garantie wordt voldaan en alle passende en noodzakelijke maatregelen te nemen om dit te controleren.

Voorwaarden voor gebruik:

– Het matras moet op een geschikte ondergrond die in goede staat is worden geplaatst

– Het matras moet worden beschermd door een waterdichte matrasbeschermer.

– Het matras mag nooit rechtstreeks op de vloer of op een ongeventileerde drager geplaatst worden.

De contractuele garantie kan op geen enkele wijze de wettelijke garanties (met name verborgen defecten en een garantie van non-compliance) waar iedere koper recht op heeft verminderen of verwijderen.

De koper dient de garantiekaart en / of de factuur zorgvuldig te bewaren.

ARTIKEL 8

Artikel 8. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens door ABB Concept SA, de controller, heeft als doelen het klantenbeheer, de bestrijding van fraude en inbreuken op de klanten, rechtszaken management, risico-analyse van elke bestelling op basis van gedrag in het verleden van klanten of prospects, credit management, direct marketing, handel, commerciële informatie en brokerage service.

De koper kan ten alle tijde toegang hebben tot de gegevens en correcties toe te passen, per brief (aan Oscar Sleep SA, 7 Eichelsberg – L – 9907 Troisvierges) of per e-mail, vergezeld van een fotokopie van beide kanten van uw identiteitskaart.

8.1. persoonlijke informatie

Het verzamelen van gegevens is nodig in het kader van de verkoop op afstand, deze informatie nodig is voor de verwerking en levering van bestellingen en voor het bereiden van facturen. Deze informatie is strikt vertrouwelijk. Het gebrek aan informatie impliceert de automatische verwerping van de bestelling.

8.2. Cookies

De Site maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestand dat is opgeslagen op de harde schijf van de computer van de gebruiker. Het doel is om een ​​eerder bezoek van de gebruiker op de site melden. Cookies zijn onder een andere gebruikt door Oscar met het doel om de dienstverlening aan de gebruiker personaliseren.

De gebruiker heeft de mogelijkheid om cookies te weigeren door het configureren van zijn browser. Hij verliest daarbij de mogelijkheid omde geperonaliseerde service van Oscar te krijgen op de site.

8.3. Web beacons

Bepaalde webpaginas van de site kunnen elektronische afbeeldingen of “web beacons”, die het aantal bezoekers van het aantal pagina’s bevatten.

De verkregen informatie door middel van deze tags is gewoon om statistieken over het verkeer te verzamelen over bepaalde paginas van de site, om gebruikers beter te kunnen bedienen via onze website.

ARTIKEL 9

Artikel 9. Overige bepalingen

9,1. overmacht

Oscar is aansprakelijk voor de gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van dit contract, indien deze niet-nakoming wordt veroorzaakt door een geval van overmacht, waaronder de aanwezigheid van computervirussen, in geval van een storing of gehele staking of een deel van de postdiensten en het vervoer en / of communicatie, overstroming, brand.

Zal worden beschouwd als overmacht gebeurtenissen die overeenkomen met de door de jurisprudentie vastgelegde criteria.

In de aanwezigheid van een geval van overmacht, geeft Oscar kennis aan de gebruiker / koper binnen vijf (5) werkdagen na het optreden van dit evenement.

Als de periode van onderbreking wegens overmacht langer dan één (1) maand is, kan  Oscar bepalen de bestelling niet te eren, met de opdracht om in voorkomend geval de koper terug te betalen.

9,2. gedeeltelijke invaliditeit

Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden van de verkoop als  ongeldig worden gehouden of als zodanig aangegeven onder enige wet of regelgeving of na een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

9.3. volledige overeenkomst

Deze algemene voorwaarden van de verkoop en de samenvatting van de bestelling  verstuurd aan de Koper vormen een contract en het geheel van de contractuele betrekkingen tussen de partijen vormen.

In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten, prevaleren de bepalingen van de huidige algemene voorwaarden.

9,4. Toepasselijk recht – Juridische regeltreffing van consumentengeschillen – Bevoegde rechtbanken

Deze algemene verkoopsvoorwaarden en de contractuele relatie tussen Oscar en de koper zijn onderworpen aan de Luxemburgse wet. Indien geen vriendschappelijke  schikking kan worden gevonden tussen de gebruiker en Oscar, valt elk geschil over de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst onder de exclusieve bevoegdheid van de Luxemburgse rechtbanken waaraan de partijen uitdrukkelijk hun jurisdictie toewijzen.

Matelas conçus par un kinésithérapeute
>> PRIX SPECIAUX RENTREE durant tout le mois de septembre <<
-65€ par matelas durant le mois d'avril avec le code topavril18